Ann-Marie Berg


Ann-Marie Berg är socionom, med mångårig erfarenhet inom socialt arbete, och kognitiv terapeut.

Hon tar emot personer med:

 • Arbetsrelaterade problem
 • Beroendeproblematik
 • Depression/nedstämdhet
 • Dålig självkänsla
 • Fobier
 • Psykosomatiska besvär
 • Relationsproblem, enskilt/par
 • Social osäkerhet
 • Sömnsvårigheter
 • Tvångssyndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar

Samtalsterapin utgår från kognitiv beteendeterapi och är strukturerad och målinriktad. Arbetet i terapin fokuserar på dina tankar, känslor och beteenden, hur de hänger ihop, hur dessa påverkar dig och hur du kan påverka dem. Förutom själva samtalet och kognitiva tekniker kan avslappningsövningar, gestaltteknik, Mindfulness, ACT och bild/målning användas. I terapin ingår även hemuppgifter mellan sessionerna.

Ann-Marie kan erbjuda kvällstider och tar även emot personer för stödsamtal och krissamtal.

Ann-Marie nås på tfn: 070-252 99 14, e-post»