Bo Kåresjö


Bo KåresjöBo är utbildad KBT och ACT-terapeut samt diplomerad organisationskonsult på gestaltisk grund.

Som privatpraktiserande kognitiv terapeut tar han emot klienter både på Terapicentrum Gävle och i Stockholm. Som klient kan du vara såväl privat- som företagsbetalande.

Organisationskonsult
Bo är också diplomerad organisationskonsult på gestaltisk grund. Han samarbetar med ett nätverk av kollegor och kan även åta sig större uppdrag.

Genom åren har Bo samarbetat med ett stort antal uppdragsgivare inom kommun, landsting, skola, fackförbund och för olika företag inom ett flertal branscher.

Färdledare i naturen
Tidigare arbetade Bo i 19 år vid Flygvapnet, huvudsakligen med ledarskap. Han har även ett förflutet som idrottslärare och coach inom elitidrott. Som van färdledare kan han genomföra ledarutvecklings- eller grupputvecklingsuppdrag i fjällnatur både vinter och sommar, eller på havet med till exempel havskajak.

Läs mer om konsulttjänster här»

Nätverk
Bo driver det egna företaget Ledarstöd KB och är initiativtagare och ägare av Terapicentrum.

Bo nås på tfn: 070-924 27 06,
e-post»