Elisabet Eriksson


Elisabet Eriksson är utbildad Ma Sc Gestaltpsychotherapist vid Gestaltakademin i Skandinavien.

Relationer kan vara det mest glädjefyllda och givande och det kan också vara svårt och smärtsamt. Vi kan uppleva gemenskap, samvaro, ensamhet, utanförskap, att känna sig fel och allt däremellan. Hur vi har det i våra relationer betyder mycket för hur vårt liv ser ut. Det kan handla om relationer till familjen, vänner, kollegor, den närmaste omgivningen, naturen och inte minst till dig själv. Allt det här hänger ihop.

I terapin får du hjälp att förstå din självbild, hur du upprätthåller den, och hur du agerar i kontakt med omgivningen. Genom självkännedom får du tillgång till fler sidor av dig själv och du kan skapa positiva förändringar i ditt liv.

Arbetet sker utifrån gestaltterapeutisk grund genom samtal, kroppsmedvetenhet, sinnesövningar, rollspel, bild, utifrån situationen och vad som passar varje person.

Du kan få hjälp med:

  • Föräldraskap – att vara en tydlig förälder utan att hota, muta eller kränka. Grupper med högst 12 deltagare.
  • Relationer i alla former. Enskilda, par och grupper är lika välkomna.

Elisabet nås på tfn: 073-622 52 86, e-post»

Hemsida: www.elisabeteriksson-gestalt.se