Elsie Tornborg, Leg Psykoterapeut


Elsie Tornborg är leg sjuksköterska, psykoterapeut och auktoriserad kognitiv psykoterapeut. Hon arbetar som praktiserande kognitiv psykoterapeut i privat regi sedan 1999. Elsie tar emot personer med:

  • Relationsproblem
  • Ångesttillstånd
  • Depressioner
  • Tvångssyndrom
  • Fobier

Uppdragsgivare är både Stockholms läns landsting, psykiatri och primärvård, företag och privatpersoner.

Elsie nås på tfn: 070-367 75 59,  e-post»