Kari Elise Slinning


 

 

Kari Elise Slinning är gestaltterapeut och erbjuder terapi på gestaltterapeutisk grund. Hon är även utbildad Somatic Experiencing Practitioner. Somatic Experiencing (SE) är en metod som framför allt inriktar sig på bearbetningav trauman.

Kari Elise är även verksam som utbildningsterapeut för studerande vid Gestaltakademin i Skandinavien och är godkänd ”session provider” för studenter som går utbildningen till att bli Somatic Experiencing Practitioner. Hon är medlem i Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, i SE-föreningen Sverige & i EASE.

Kari Elises var under 7 år verksamhetsansvarig i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar och skrev år 2006 Mastersuppsatsen ”Att tillfriska från Bulimia Nervosa”, en fenomenologisk studie baserad på intervjuer från människor om deras tillfrisknandeprocess från ätstörningar.

Förutom sin praktik på Terapicentrum ingår Kari Elise i olika internationella lärarteam som lär ut Somatic Experiencing metoden i Polen, Kroatien, Norge och Sverige.

Kari Elise erbjuder följande:

  • Stöd till drabbade av ätstörningar
  • Närståendestöd
  • Traumabearbetning
  • Personlig utveckling
  • Handledning
  • Föreläsningar
  • Utbildningsterapi
  • Gruppterapi
  • Stöd till drabbade av stress och utbrändhet

Kari Elise nås på tfn: 070-604 46 34, e-post»

Hemsida: www.gestalter.se