Konsulter


Våra organisationskonsulter kan stötta dig inom ledarskap, medarbetarskap, konfliktlösning, förändringsprocesser och en mängd andra områden.

Anett Myrthil (chefsstöd, handledning, ledningsgruppsutveckling)

Bo Kåresjö (grupphandledning, coachning, processtöd, ledarutveckling, konflikthantering, utbildning)

Peeter Hüllert (personal- och chefshandledning, processtöd, coachning)