Lena Söderholm


Lena Söderholm är beteendevetare från Stockholms universitet och har vidareutbildat sig till Kognitiv beteendeterapeut, steg 1. Hon erbjuder både KBT-terapi och kris- och stödsamtal med existentiellt innehåll. Hennes stora intresse är trädgårdsterapi och mindfulness, två former som hon ofta integrerar i behandlingen.

Kognitiv beteendeterapi
I Kognitiv beteendeterapi, KBT, arbetar vi i team och kombinerar en bra dialog med olika övningar som hjälper dig att reflektera och träna nya beteenden. Vi träffas varje vecka och mellan sessionerna har du hemuppgifter som vi följer upp vid nästa besök. När du avslutat terapin kan vi ha uppföljning för att befästa förändringen. Idag har forskning visat att KBT är verksamt i flera olika sammanhang, men du får pröva dig fram om KBT passar för just dig.  En KBT-terapi kan vara allt från 3 till 20 samtal, beroende på din frågeställning. Nedan följer några exempel vad du kan söka hjälp för:

 • nedstämdhet och depression
 • utmattningssyndrom
 • oro och negativa tankar som påverkar din vardag
 • ångest och panikattacker
 • fobier av olika slag
 • låg självkänsla
 • stress
 • sömnbesvär
 • övervikt, gruppbehandling enligt Stahremetoden

Krissamtal
Lena erbjuder även stöd- och krissamtal i samband med sorg, trauma eller livskriser. Det kan handla om samtal med existentiellt fokus då vi hamnat i situationer där vår roll förändras och vi behöver göra en nyorientering i livet.  Genom stödsamtalen får du hjälp att förstå dina reaktioner och hur du kan hjälpa dig på bästa sätt. Sorg och stressreaktioner är vanliga i sådana situationer, nedan följer några exempel:

 • bli arbetslös
 • barnen flyttar hemifrån
 • bli pensionär
 • råka ut för en olycka
 • relationsproblem som skilsmässa och separation
 • förlora en nära anhörig

Mindfulness
Vidare arbetar Lena som mindfulnessinstruktör, både till privatpersoner, företag och vårdgivare. I samarbete med olika partners ger hon även helgkurser. För dig som är nybörjare, eller behöver en struktur som underlättar träningen finns därför gruppträning i mindfulness. Du får träna olika metoder och förhållningssätt som ökar ditt välbefinnande och som gör dig bättre rustad att möta vardagens utmaningar.

Lena nås på tfn: 0708-30 14 00, e-post» 

Hemsida: www.refugium.se