Malin Ekstrand


Malin Ekstrand är utbildad psykosyntesterapeut vid Humanova Utbildning AB.

Psykosyntes är en kognitiv terapi där fokus ligger på att vi människor är en helhet och att det finns ett samspel mellan själ, intellekt, känslor och kropp. Psykosyntesen ger oss en möjlighet att kunna se på våra brister och tillkortakommanden som en utvecklingspotential och att få alla motstridiga krafter till en balans och en harmoni. Psykosyntesen är också en praktisk psykologiform som hjälper oss att omsätta intellektuella insikter till ett praktiskt handlande. Man kan beskriva Psykosyntes som en psykologi med själ.

Malin arbetar även som samtalscoach och kan hjälpa dig med frågor som:

  • Nutid och framtid
  • Definiera mål
  • Titta på hur du kan nå dina mål
  • Synliggöra olika processer
  • Hitta din potential

Malin nås på telefonnummer 073-992 21 67 eller på e-post»

För mer info www.malinekstrand.se

Varmt välkommen!