Marina Björk


“Wisdom begins in wonder.”
-Socrates

Marina BjörkMarina Björk är diplomerad psykoterapeut inom Kognitiv beteendeterapi, KBT. Hon är civilingenjör inom IT och biomedicinsk teknik med ett flertal kurser inom medicin och psykologi från Karolinska institutet och KTH.

Marina som ursprungligen kommer från Norrland och Skellefteå, har stor erfarenhet från arbete inom prestationsinriktade branscher med högt ställda krav på de anställda. Det har gett henne mycket kunskap om stressrelaterade tillstånd och svårigheter. Inom ingenjörsyrket arbetar hon med problemlösning, coachning och medarbetarsupport. Marina har också kunskap inom mindfulnesstekniker, zenmeditation  samt yoga.

Hjälp att finna harmoni och livsglädje
Dagens samhälle består av en konstant brist på tid och oförmåga att närvara i nuet. Det kan leda till ett känslokaos med upplevelsen av att allt känns tungt och svårt att hantera, inte minst i relationen till andra. Men harmoni, lugn och livsglädje är något alla har rätt till i sin vardag. Marina ser det som en stor förmån att få hjälpa människor att finna detta i livet. Ingen ska ensam behöva leta en väg ut ur en problemfylld tillvaro när man tillsammans med någon annan kan se klarare.

Marina arbetar med individuell terapi inom ett antal områden:

  • Stresstillstånd
  • Utmattning/utbrändhet
  • Depressioner
  • Livskriser av olika slag
  • Känslor av nedstämdhet
  • Konflikthantering

Samtal och KBT för konstruktiva val
Vi arbetar tillsammans i samtalsform där vi hittar en väg och olika tekniker som hjälper dig att komma vidare. Med KBT bearbetar du dina tankar, känslor och handlingar på ett konstruktivt tydligt sätt så att du själv får en inblick i hur du kan må bra och göra konstruktiva val i ditt liv. Vi arbetar också med dina mönster och vad som omger dig så att du blir din egen specialist i livet.

Du är hjärtligt välkommen för ett första samtal där vi tillsammans kan prova på och se om vi blir ett bra team tillsammans!

Marina nås på tfn:070-266 01 01, e-post»
Hemsida: www.mindatwork.se