Mia Rotberg


Mia Rotberg är diplomerad gestaltterapeut, utbildad på Gestaltakademin i Skandinaviens 4-åriga terapeututbildning och medlem i SAG. Hon har också examen i barn- och ungdomsvetenskap och är legitimerad förskollärare. Mia arbetar som kurator med människor i migrationsprocess och som föräldrarådgivare i kommunal regi. I sitt arbete intar hon ett normkritiskt och intersektionalistiskt förhållningsätt.

I terapin möts vi utifrån det som är viktigt för dig här och nu. Tillsammans kan vi synliggöra mönster och se vad som styr dig idag och utforska hur du skulle vilja ha det. I en trygg miljö kan vi höja vår medvetenhet och öka våra möjligheter att göra nya val och förändringar. I terapi och handledning använder jag bild och lera, om det passar dig. Jag arbetar på svenska och engelska.

För tidsbokning och frågor: tfn 0732-077 123,  e-post»