Milen Berhane


Milen Berhane är beteendevetare med fördjupning i psykologi och diplomerad kognitiv terapeut. Hon vänder sig till människor som har behov av förändring och vill utvecklas, exempelvis när det gäller:

  • Ångesttillstånd
  • Depressioner
  • Stress och konflikthantering
  • Relationsproblem
  • Fobier
  • Tvångssyndrom

Kognitiv terapi är en strukturerad samtalsbehandling där du utifrån frågor tar reda på och ifrågasätter invanda mönster av tankar, känslor och beteenden som inte nödvändigtvis speglar verkligheten.

Terapin är probleminriktad vilket innebär att samtalen utgår från de konkreta situationer som du upplever som svåra och utmanande. Tillsammans kommer vi att gå igenom de känslor och föreställningar som styr dig i en given situation. Därefter söker vi alternativa och mer konstruktiva förhållningssätt till denna situation. Målet är att du ska lära dig redskap som du kan använda i ditt dagliga liv. Du introduceras till ett nytt tankesätt som kan utveckla dig och föra dig närmre till den du önskar vara.

Du är hjärtligt välkommen att komma på ett rådgivande samtal!

Milen nås på tfn: 070-4901442, e-post»