Peeter Hüllert


Peeter Hüllert är verksam som organisationspsykolog, coach och mindfulnessinstruktör. Till utbildningen är han psykolog och pedagog med inriktning mot arbetslivets frågor.

Hitta balansen i livet
Peeter vänder sig till människor, enskilt eller i grupp som vill hitta sina inneboende resurser och bryta gamla mönster. Detta skapar möjlighet att växa och hitta balansen i livet som människa, medmänniska och professionell.

Med utgångspunkt från de unika behoven och förutsättningarna, vill han inspirera till att öppna upp individens, gruppens och organisationens egen kraft att hjälpa sig själv. Under en samtalsserie på vanligtvis tio samtal får du träna enkla och effektiva metoder som så att du kan förhålla dig på ett annat sätt till det du upplever som svårigheter. Efter samtalen ska du kunna möta din livssituation på ett mer konstruktivt sätt.

Dialoggrupper evidensbaserad metod för handledning
I en handledningsform kallad Dialoggrupp vill Peeter också bidra till en långsiktig investering i utveckling av ledarskap och medarbetarskap i organisationer och företag. Denna metod är evidensbaserad genom ett antal forskningsrapporter, bland annat en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet: Leadership Development: A comparative evaluation of short-term and long-term programmmes in Swedish health care, Bergman 2009. Denna, liksom andra utvärderingar visar att handledning baserad på Dialoggrupper ger en signifikant förbättrad psykosocial arbetsmiljö.

Genom åren har Peeter haft förmånen att handleda ett stort antal personal- och ledningsgrupper inom vårdsektorn, statlig förvaltning och näringsliv.

I övrigt har Peeter sina rötter i ett familjejordbruk och är idag en hängiven odlare av ekologiska grönsaker som under sommartid får samsas i den egna trädgården.

Peeter nås på tfn: 0708-38 54 13, e-post»