Richard Rejsjö


Richard Rejsjö har under lång tid arbetat med människor i förändring och kris. Här på Terapicentrum har han, utöver coachning och krissamtal, terapisamtal med kognitiv inriktning. Till sin utbildning är Richard socionom, diakon och KBT-terapeut.

KBT mot ångest, depression, stress och fobier
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en samtalsterapi som är verksam mot bl a ångest, oro, depression, stress, fobier (t ex social fobi) samt låg självkänsla. Det är en konkret terapiform som fokuserar på ”här och nu”-situationen. Ibland tittar vi dock tillbaks på historien och uppväxten för att förstå varför du har utvecklat olika beteende- och tankemönster. Men terapiformen har alltid riktning framåt. Terapin ger dig möjlighet att titta på dina inre arbetsmodeller och att ändra på dem. Under terapin prövar vi olika tankar och idéer. Mellan sessionerna får du hemuppgifter som en möjlighet att träna på konkreta situationer i vardagen.

Prova på
Allra först träffas vi för ett prova-på-samtal. Då får du möjlighet att se och pröva om du tror att jag kan hjälpa dig. Liksom jag får möjlighet att avgöra om jag kan hjälpa dig med det som du vill ha hjälp med. Efter det inledande samtalet, om du vill fortsätta, sätter vi upp ett mål för vad du vill uppnå med terapin. Sedan arbetar vi kontinuerligt med utvärdering för att veta att vi är på rätt väg.

Richard nås på tfn: 070-797 07 50, e-post»

Hemsida: www.pergradus.se