Terapeuter


På Terapicentrum kan du som privatperson få erfaren och kunnig hjälp av psykoterapeuter, terapeuter och  coacher. Vi erbjuder en mångfald av kompetenser och inriktningar för att kunna hjälpa enskilda, par och familjer.

Anett Myrthil (terapi, coaching, chefsstöd)

Anne Vikander (psykosyntesterapi)

Ann-Marie Berg  (socionom, kognitiv terapi)

Björn Mannerstråle (kognitiv terapi)

Bo Kåresjö (kognitiv terapi, ACT)

Elisabet Eriksson (relationer, föräldraskap)

Elsie Tornborg (kognitiv terapi)

Henrik Persson (coach, terapeut)

Kari Elise Slinning (gestaltpsykoterapi, somatic experiencing)

Katja Moberg (coachning, psykosyntesterapi)

Lena Söderholm (KBT, krissamtal, mindfulness)

Malin Ekstrand (psykosyntesterapi, coaching) (terapi

Marina Björk (KBT)

Mia Rotberg (gestaltterapi)

Milen Berhane (kognitiv terapi)

Peeter Hüllert (coaching, personlig utveckling, mindfulness)

Richard Rejsjö (kognitiv beteendeterapi, coaching, krissamtal)

Terry Gerolimatos (Alexander Awareness, ökad kroppsmedvetenhet)