De nio attityderna till livet!

Publicerad: 13/2, 2017

Flera personer har frågat mig om vilka de nio attityderna inom mindfulness är och vad de står för. Eftersom vi lever i en problemlösningsorienterad och projektorientad värld så kan man luras tro att mindfulness handlar om samma sak. Mindfulness handlar mer om förhållningssätt till livet. Livet innehåller många olika aspekter, en del trevliga och behagliga och en del otrevliga och obehagliga. Utmaningen ligger för oss alla att kunna omfamna och förhålla oss till både och. Och allt finns det inte lösningar på. Paradoxalt nog har det visat sig att livet blir lättare att leva och att kvalitén i livet blir bättre, om vi också kan träna vår förmåga att förhålla oss till det som inte går att lösa, svårt att förstå och som verkar absurt. Ett sätt att beskriva detta kan vara dessa nio olika attityder som hjälper dig att leva det liv du faktiskt vill leva även om det är lättare ibland och svårare ibland.

  1. ACCEPTANS

Acceptera verkligheten som den är. Acceptera dig själv som den du är. Utgå ifrån vad som faktiskt gäller. Det är lätt hänt att se acceptans som något snabbt, och enkelt. Det är sällan så lätt, det handlar mer om en aktiv, medveten process som tar sin tid.

  1. ATT INTE DÖMA

Att sluta bedöma och att sluta jämföra sig själv med andra. Att sluta värdera. Vem kan bäst säga vad som är bättre och sämre för mig? Troligen jag själv! Saker är som de är och olika för människor. Se på tankar som tankar och inte som absoluta sanningar. Det finns multipla sanningar. Människan är en subjektivt uppfattande varelse. Vi har alla en moral, ingen har exakt samma moral, värden som är viktiga för mig behöver inte vara det för dig.

  1. TÅLAMOD

Allt tar sin tid. I konsten att vänta finns öppningar till något nytt. Våga vara i ögonblicket här och nu utan att vilja vara någon annanstans. Att tillåta sig vara i kontakt med sig själv och sin omgivning och möta det som är. Tålamod och disciplin är förmågor som kan tränas.

  1. TILLIT/TILLTRO

Allt är som det ska. Du styr och kontrollerar inte över alla skeenden och händelser i livet. Ha tillit till att ditt inre och det yttre gör precis som det ska. Ha tillit att din organism vet mer än vad du kanske tror. Att enbart lyssna till sina tanka är inte bra, att enbart att lyssna till sina känslor och kroppsförnimmelser blir inte heller bra. Den mänskliga organismen fungerar bäst när tankar, känslor och kroppsförnimmelser blir lyssnade på, uppmärksammade och bemötta.

  1. MEDVETEN STRÄVAN

Det spelar ingen roll hur starkt du strävar om du går mot fel håll. För att de mål du sätter upp, skall leda dig dit du vill, behöver de vara grundade i ”värden” som är viktiga för dig. Medvetenheten om dina mål kopplade till dina värden är grunden för en sund strävan och ett ändamålsenligt handlande.

  1. NYFIKENHET

Var öppen som ett barn för allt. Vad du än gör är det första gången just nu. Våga se allt – dina och andras tankar och känslor och uttryck – med nya ögon. Det går till och med att ”lära gamla hundar att sitta!” Du är ingen hund till att börja med och lärande handlar inte om ålder – lärande handlar i grund och botten om glädje och nyfikenhet.

  1. ATT SLÄPPA TAGET

Det som har hänt har redan hänt. Släpp alla idéer om hur allt borde vara. Släpp sinnet fritt. Att avsluta är lika viktigt som att påbörja. Ett bra avslut hjälper mig att släppa taget.

  1. TACKSAMHET

Se att du har ett liv. Du har ett medvetande. Du finns i ett sammanhang med andra människor. Solen lyser och värmer dig, regnet svalkar dig och ger liv. Det finns lingon, blåbär och svamp i skogen och mat i affären. Det är ett under värt att vara tacksam för.

  1. GENEROSITET

Något i dig kan ge dig själv uppmärksamhet. Ge dig allt livet kan erbjua dig. Ge vidare av dig själv till andra. I givandet blir någonting i livet större och meningsfullt.

 

Reflektera gärna över dessa attityder. De är inga absoluta sanningar, de är mer som guidelines som kan vara en hjälp i stunden att grunda sig mer och mer i det du själv har behov av och vad du vill göra med ditt liv. Omformulera dem om det passar dig bättre. Ta ledarskapet över dig själv och ditt liv! Om du inte gör det själv tar du risken att någon annan gör det och i värsta fall leder dig i en riktning du inte vill!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK